Opći uvjeti poslovanja

Pružatelj usluge internet prodaje putem Fluffy food web shopa je Softi, obrt za trgovinu, registriran na adresi Uska 1, 40000 Čakovec, OIB:01639124774. Krajni korisnik je posjetitelj ove stranice, a kupac je posjetitelj stranice koji popuni elektronsku narudžbu te izvrši plaćanje putem pouzeća ili opće uplatnice/virmana/internet bankarstva. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08).

Korištenjem ove internetske stranice krajnji korisnik/kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s općim uvjetima i svim ostalim stavkama poslovanja. Ovi uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Fluffy Food web shopa te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja ugovora o prodaji na daljinu i smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

Softi, obrt za trgovinu pridržava pravo izmjene ovih uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj internet stranici.

Softi, obrt za trgovinu pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj internet stranici.

Korištenje usluga Fluffy Food web shopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Fluffy Food web shopa od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Sofri, obrt za trgovinu ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Točnost podataka

Na web stranici www.fluffy-food.com nastojimo objavljivati točne i aktualne podatke. Softi, obrt za trgovinu ne preuzima nikakvu odgovornost za pogreške u sadržaju na ovoj internetskoj stranici. Specifikacije proizvoda su dane na stranici prema našim saznanjima i uvjerenjima. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i slici proizvoda te one nisu predmet moguće reklamacije od strane kupca. Pristupom na stranicu prihvaćate ove opće uvjete korištenja internetske stranice www.fluff-food.com.

Cijene

Sve cijene su izražene u eurima (EUR). Sve cijene iskazane su s uključenim PDV-om i vidljive su uz proizvodi u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostaviti će se na adresu elektroničke pošte kupca navedene u postupku registracije/narudžbe.

Sklapanje ugovora o prodaji

Kupovina se obavlja na web stranici www.fluffy-food.com ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja, da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja.
Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi narudžbe (primitku elektroničke poruke koja sadrži ponudu kupca) i slanju paketa.
U slučaju da iz bilo kojeg razloga nismo u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem ćemo, telefonom ili e-porukom, stupiti u kontakt u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda, otkazivanja naručenog proizvoda ili dogovora novog roka isporuke. U slučaju nemogućnosti isporuke naručenog i plaćenog proizvoda prodavatelj će izvršiti povrat novčanih sredstava.
U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kupac može kontaktirati prodavatelja na adresu e-pošte info.fluffyfood@gmail.com.

Raskid ugovora

Rok za jednostrani raskid ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja ugovora, sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14). Roba za koju se raskida ugovor treba biti nekorištena, neoštećena i neoprana, isključivo u svojoj originalnoj i neoštećenoj ambalaži. Povrat treba biti unaprijed dogovoren, a trošak povrata, odnosno dostave snosi kupac. Robu je potrebno poslati na adresu Softi, obrt za trgovinu, Uska 1, 40000 Čakovec, s naznakom „Web shop povrat robe“ i priložiti napisani razlog povrata.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora obavijestiti Softi, obrt za trgovinu o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na info.fluffyfood@gmail.com, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte i broj narudžbe.
Najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Softi, obrt za trgovinu zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu ugovora biti će izvršen povrat novca na bankovni račun korisnika. Povrat novca Softi, obrt za trgovinu može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena i provjerena da nema oštećenja nastalih nakon što je roba predana u posjed korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik.

Dostava

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave; trošak dostave biti će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda.

Softi, obrt za trgovinu dostavalja proizvode i izvan republike Hrvatske, a trošak dostave izračunava se naknadno, tj. ne vrijedi tarifa kao za dostavu na području republike Hrvatske. Za sve inozemne narudžbe, najbolje se obratiti na e-mail info.fluffyfood@gmail.com.

Rok isporuke u redovnim uvjetima i za robu sa skladišta za  dostavu na području republike Hrvatske je 1-3 radna dana nakon vidljive uplate u našem sustavu za zaključenu narudžbu ili prema rasporedu dostave na otoke od strane kurirske službe. Web shop narudžbe šaljemo radnim danom od ponedjeljka do petka, a narudžbe kreirane preko vikenda ili neradnog dana, šaljemo prvi sljedeći radni dan. U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će se o tome obavijestiti putem maila info.fluffyfood@gmail.com. Softi, obrt za usluge ne odgovara za eventualno kašnjenje u isporuci od strane kurirske službe.

Zaštita podataka

Softi, obrt za usluge poštuje privatnost svake osobe koja posjeti njegove internet stranice. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Softi, obrt za usluge se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Fluffy Food web shopa, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim uvjetima.

 

Podnošenje prigovora potrošača

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača (Nar. Nov., br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti e-mailom na info.fluffyfood@gmail.com.

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Molimo Vas da u prigovoru navedete svoje osobne podatke.

Ukoliko Vi kao kupac smatrate da su Vaša prava povrijeđena, možete nam poslati svoju pritužbu na email adresu info.fluffyfood@gmail.com. kako bi pritužba bila upućena u izvan-sudsko rješavanje spora. Vezano uz navedeno, ukoliko je kupoprodaja između Vas i nas izvršena online, putem našeg website-a, obavještavamo Vas, u skladu s EU Uredbom br. 524/2013, da ste ovlašteni riješiti Vaš potrošački spor izvan-sudskim putem, odnosno putem platforme za online alternativno rješavanje sporova, dostupne na Internet adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr/, a u skladu s Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16, 32/19) putem jednog od sljedećih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova: 1. Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, adresa mrežne stranice: http://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-mirenju; 2. Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, adresa mrežne stranice: http://www.hgk.hr/sud-casti-pri-hgk/o-sudu-casti.